Matrixport Ra Mắt Sản Phẩm Lợi Nhuận Ổn Định Rủi Ro Thấp

Matrixport launches low risk stable yields products banner

Tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến tất cả các loại tài sản – thị trường tài chính truyền thống và tài sản số đã co cụm lại, nhiều nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm các nguồn lợi nhuận ổn định, rủi ro thấp. Matrixport tiếp tục đổi mới dựa trên nhu cầu khách hàng, giới thiệu các giải pháp hàng đầu phù hợp với tất cả điều kiện thị trường.

Matrixport, một trong những hệ sinh thái dịch vụ tài chính tài sản số lớn nhất thế giới, gần đây đã mở rộng bộ sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng quản lý tài sản tư để bao gồm các chiến lược nâng cao lợi nhuận, sử dụng các chiến lược quyền chọn kiếm được lợi nhuận từ sự biến động thị trường, đồng thời bảo vệ vốn của các nhà đầu tư.

Eugene Lim, Giám đốc Private Wealth, Matrixport cho biết: “Nhiều nhà đầu tư có giá trị ròng cao đã quen với các chiến lược phái sinh được sử dụng trong các sản phẩm cấu trúc do các ngân hàng tư nhân cung cấp, với cổ phiếu, tiền, hàng hóa và trái phiếu là tài sản cơ bản. Các nhà đầu tư kinh nghiệm hiểu rằng các chiến lược tương tự có thể được áp dụng cho các tài sản số, để kiểm soát sự biến động và đem lại lợi nhuận. Một số sản phẩm cấu trúc mới của chúng tôi đi kèm với các tính năng bảo vệ vốn như giảm giá sàn và lợi nhuận tối thiểu bằng đồng cơ sở đã chọn, và chúng tôi tự tin rằng những điều này sẽ hấp dẫn đối với khách hàng của chúng tôi.”

Bộ sản phẩm của chúng tôi hiện đã mở rộng và bao gồm nhiều chiến lược phòng thủ phù hợp với thị trường có xu hướng giảm giá hoặc dao động đi ngang. Để bảo vệ vốn của nhà đầu tư, các chiến lược phòng thủ nhất của chúng tôi đảm bảo các nhà đầu tư nhận được tiền vốn đã đầu tư ban đầu và lợi nhuận bằng đồng cơ sở mà họ lựa chọn – có thể là stablecoin hoặc BTC, tức là không có rủi ro chuyển đổi. Một cách hiệu quả, các nhà đầu tư an toàn có thể sử dụng những chiến lược này để nâng cao lợi nhuận khi nắm giữ stablecoin trong khi vẫn bảo vệ vốn, bất kể hướng đi của thị trường.

Những sản phẩm cấu trúc không chuyển đổi mới nhất của Matrixport:

  • Range Accrual: Các nhà đầu tư kiếm được lợi suất tích lũy cao hơn mỗi ngày khi giá giao dịch trong một phạm vi xác định (lãi suất lên đến 11%).
  • No Touch: Các nhà đầu tư kiếm được lãi suất cao hơn nếu đồng lựa chọn nằm trên hàng rào giá đã thiết lập trước, hoặc lãi suất cơ bản nếu giao dịch dưới hàng rào này (lãi suất từ ~1% đến 9%).
  • SharkFin: Sản phẩm cấu trúc với các tùy chọn knock-out – kiếm được lợi nhuận cao nếu giá giao dịch trong một phạm vi đặt trước hoặc nhận lãi suất tối thiểu cơ bản nếu vượt quá phạm vi theo một trong hai hướng (lãi suất từ ~3,75% đến 29,5%).
  • Smart Trend: Bằng cách đặt ra giới hạn trên để đổi lấy sự bảo vệ giảm giá, các nhà đầu tư tham gia mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào (lãi suất từ ~0,3 đến 58,53%).

Các nhà đầu tư muốn nhận được lãi suất cao hơn cũng có thể tìm hiểu các sản phẩm cấu trúc năng động hơn của Matrixport – Dual Currency và Range Sniper.