Multichain: Ranh Giới Tiếp Theo trong DeFi

Multichain the next frontier in DeFi banner

Hệ sinh thái DeFi hiện có vô số các chuỗi được tạo ra với các tuyên bố giá trị, trải nghiệm người dùng và tính năng đặc trưng cho từng lĩnh vực tuy khác nhau nhưng có khả năng chồng chéo lên nhau. Nhìn bề ngoài, đây có thể là một môi trường rất cạnh tranh. Tuy nhiên, với một tư duy khác biệt khuyến khích giải pháp người dùng multichain (đa chuỗi, đa nền tảng) kết hợp, hệ sinh thái DeFi rất có thể biến thành một không gian nuôi dưỡng tất cả các dự án cùng nhau phát triển và mở rộng quy mô.

Với việc TVL của DeFi giảm 23 tỷ đô la kể từ đầu năm, chúng ta có thể làm cách nào để tiếp nhiên liệu cho giai đoạn tiếp theo trong việc chấp nhận DeFi như một không gian trưởng thành? Một kết quả dĩ nhiên đó là sự chuyên môn hóa các dịch vụ để đạt được mức độ thanh khoản và khả năng mở rộng cao hơn. Điều này thể hiện cơ sở cho vai trò của multichain trong việc tạo điều kiện và thúc đẩy bước tiến tiếp theo.

Sự kết hợp những điều tốt nhất

Với những đổi mới trong các blockchain có thể tương tác, các nhà đầu tư trong không gian DeFi có thể giao dịch liền mạch các tài sản và giá trị của các giao thức dịch vụ tài chính của mình trên các chuỗi khác nhau. Bộ ba bất khả của blockchain (bao gồm phi tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng) có thể được giải quyết bằng mô hình multichain kết hợp được kỳ vọng ​​sẽ có thể tăng cường tối ưu hóa nguồn vốn và cơ hội mang lại lợi nhuận DeFi trong không gian tiền mã hóa.

Multichain cung cấp những gì tốt nhất của tất cả các lĩnh vực, nơi các nhà đầu tư có quyền truy cập vào vô số giao thức DeFi và tính thanh khoản, một cách an toàn và linh hoạt.

Trên thực tế, nhiều chuỗi liên quan đang đẩy mạnh R&D để khám phá các luồng giao dịch và yêu cầu của các tổ chức tương tự và áp dụng chúng cho tất cả các lớp của blockchain: đồng thuận, thanh toán và bảo mật. Sau cùng, họ sẽ tạo ra các giải pháp siêu cá nhân hóa đảm bảo an ninh cấp tổ chức để truy cập DeFi dễ dàng hơn.

Tạo điều kiện để DeFi được chấp nhận hơn

Multichain sẽ mở ra cánh cửa cho nhiều người bước vào khám phá tiền mã hóa hơn, bao gồm những người có nguồn vốn và tài nguyên lớn – các tổ chức.

Sự tích hợp Cactus Custody vào Metamask Institutional là một Trình kết nối DeFi cho phép khách hàng của chúng tôi lưu giữ an toàn khóa riêng tư của mình trong một đơn vị quản lý đủ điều kiện và truy cập DeFi trên bất kỳ chuỗi tương thích EVM chính nào một cách được kiểm soát. Về cơ bản, có thể truy cập an toàn vào hàng nghìn DApp trên chuỗi EVM trên cùng một nền tảng.

Cynthia Wu, Giám đốc Sales và Phát triển Kinh doanh Matrixport cho biết.

Các tổ chức đã đẩy mạnh tương tác với các giao thức trên nhiều chuỗi như Solana và Polygon – đánh dấu mạng multichain trở thành một yếu tố cần thiết để thu hút hàng tỷ người dùng tiếp theo vào không gian tiền mã hóa.

Kết nối đa chiều

Các giải pháp cầu nối nắm giữ chìa khóa để khai thác toàn bộ lợi ích của kiến ​​trúc stack – trong đó các dự án Lớp 1 tập trung vào đồng thuận và thanh toán, và các dự án Lớp 2 cung cấp khả năng chuyên môn hóa và mở rộng để thực hiện.

Với điều này, động lực thị trường cũng có thể phát triển, một số dự án Lớp 1 nổi bật cung cấp các giải pháp tất cả trong một cho các nhu cầu chính và nhiều chuỗi nhỏ hơn dành riêng cho ứng dụng phù hợp với các ngách.

Tăng trưởng và vươn xa hơn

Với sự tăng trưởng 10 lần của các chuỗi Lớp 1 và lượng tiền mã hóa trị giá 21,8 tỷ đô la được khóa trong các giải pháp cầu nối, tương lai multichain đang ở phía trước.

Khi tương tác đa chiều ngày càng trở nên phổ biến, chúng ta có thể kỳ vọng cả những dự án lớn và nhỏ đều cùng tồn tại và bổ sung cho nhau trong hệ sinh thái, và làm phong phú thêm điều mà DeFi phải mang đến – một tâm chấn của tài chính và sáng tạo.