Thông tin Thị trường

Tổ Chức Tự Trị Phi Tập Trung (DAO)

Hơn cả thuật ngữ thông dụng, Tổ chức Tự trị Phi tập trung (Decentralised Autonomous Organisations – DAO) đang trở thành một sức mạnh cần được tính đến. Tràn ngập…

Multichain: Ranh Giới Tiếp Theo trong DeFi

Hệ sinh thái DeFi hiện có vô số các chuỗi được tạo ra với các tuyên bố giá trị, trải nghiệm người dùng và tính năng đặc trưng cho từng…

Tài chính hóa NFT: Xu hướng và Cơ hội

Tổng quan Nhận định về lớp tài chính của NFT Năm 2021, chúng ta đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng, phạm vi tiếp cận và…