Matrixport Hoạt Động Bình Thường

Business as usual at Matrixport banner

Hôm nay, có thể bạn đã thấy rất nhiều tin tức về việc Celsius không thể hỗ trợ người dùng rút tiền do ảnh hưởng của điều kiện thị trường.  

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tài sản mà bạn đã giao phó cho chúng tôi.

Với tư cách là một khách hàng quan trọng, chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng hoạt động kinh doanh của Matrixport vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mà không có bất kỳ vấn đề thanh khoản nào và các tính năng không bị ảnh hưởng với bất kỳ hình thức nào. Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính tài sản số lớn nhất và uy tín nhất thế giới, tất cả các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm rút tiền, chuyển khoản và hoán đổi (swap), không bị gián đoạn và luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của bạn và sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm đầu tư sáng tạo hàng đầu thị trường để giúp bạn kiếm tiền nhiều hơn từ tiền mã hóa của mình.

Đội ngũ Matrixport

Facebook: MatrixportVN
Telegram Chat: @matrixportvn 
Telegram ANN: @matrixportvietnam