Thông Báo về việc Matrixport Hỗ Trợ ETH Merge

Announcement on Matrixport’s support of ETH merge banner

Chào Cộng đồng Matrixport,

Sự kiện The Merge của Ethereum sẽ diễn ra tại block mainnet ETH số 15.540.293 hoặc vào lúc 07:30 ngày 15/09/2022 (giờ Việt Nam), đánh dấu sự chuyển đổi cơ chế đồng thuận Ethereum từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS). Trước đó, việc nâng cấp lớp đồng thuận (Bellatrix) cho epoch 144.896 của Beacon Chain sẽ diễn ra vào lúc 18:34:47 ngày 06/09/2022 (giờ Việt Nam).

Vì dự kiến sẽ có ít nhất một đợt Hard Fork trong quá trình The Merge, Matrixport nỗ lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi The Merge và sẽ theo dõi chặt chẽ sự phát triển mới nhất của cộng đồng ETHW (EthereumPoW).

Matrixport đang thực hiện các biện pháp sau đây để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng trên nền tảng, cũng như giảm thiểu rủi ro giao dịch tiềm ẩn từ sự biến động thị trường trong giai đoạn này.

1. Nạp & Rút ETH

Matrixport sẽ tạm ngừng nạp và rút ETH và token ERC-20 trong thời gian sau để nâng cấp hệ thống:

  • Nâng cấp lớp đồng thuận (Bellatrix): 16:00 ngày 06/09/2022 (giờ Việt Nam)
  • Nâng cấp lớp triển khai (Paris): 05:00 ngày 15/09/2022 (giờ Việt Nam)

Người dùng nên nạp rút trước thời gian này để tránh gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào xảy ra trong đợt hard fork. Việc nạp rút sẽ được tiếp tục sau khi blockchain ổn định.

2. Phân bổ Tài sản Hard Fork ETH

Nếu token mới được tạo sau Hard Fork, mã ETH về sau sẽ được sử dụng trên chuỗi ETH PoS. Matrixport sẽ phân phối các coin được fork (token ETHW) cho người dùng theo tỷ lệ 1:1 sau khi nâng cấp, dựa trên tài sản ETH của người dùng trước khi nâng cấp lớp triển khai (dự kiến 07:30 ngày 15/09/2022 (giờ Việt Nam)).

Nếu không có coin mới nào được fork và tạo ra sau đợt hard fork do những vấn đề không thể lường trước được, Matrixport sẽ tiếp tục hoạt động nạp rút ETH trong thời gian sớm nhất.

3. Giao dịch Spot & OTC

Trong quá trình The Merge và hard fork, các tính năng giao dịch Spot đối với ETH và các token ERC-20 khác, bao gồm swap trên ứng dụng, giao dịch API và giao dịch OTC khối lượng lớn, sẽ không bị ảnh hưởng. Hãy lưu ý số dư được thanh toán trong khung thời gian snapshot sẽ không được tính cho bất kỳ phân phối coin được fork nào.

Sau khi phân phối coin được fork và tùy thuộc vào biến động thị trường, Matrixport sẽ dựa trên quy trình nội bộ để đánh giá xem có ra mắt chức năng giao dịch cho ETHW hay không, và không đảm bảo thời gian.

4. Sản phẩm

Fixed Income: Sản phẩm Fixed Income ETH sẽ không khả dụng trong quá trình The Merge và hard fork (nếu có), sản phẩm Fixed Income các token khác sẽ không bị ảnh hưởng. Tài sản ETH đang nằm trong lệnh Fixed Income sẽ hết hạn sau 19:00 ngày 14/09/2022 (giờ Việt Nam) sẽ không được hưởng bất kỳ coin được fork nào.

Flexi-Saving: Người dùng sẽ tự động nhận được các coin được fork đối với tài sản trong ETH Flexi-Saving, do đó, bạn không cần phải hoàn trả tài sản về ví của mình. Lãi suất tiết kiệm của bạn sẽ không bị ảnh hưởng trong đợt fork.

Dual Currency: Nền tảng sẽ đồng bộ hóa các snapshot lệnh DCP; nếu lệnh nắm giữ ETH, thì nền tảng sẽ phân phối các coin được fork theo thông tin lệnh.

Smart Trend: Nền tảng sẽ tạm dừng các sản phẩm đầu tư Smart Trend bằng ETH cho đến khi đợt fork hoàn thành. Nếu bạn muốn nhận được ETHW từ tài sản ETH của mình, vui lòng xác nhận để tắt chức năng gia hạn tự động, các lệnh sẽ đáo hạn trước 19:00 ngày 14/09/2022 (giờ Việt Nam).

Các sản phẩm cấu trúc mở bán vào thứ Sáu: Nền tảng sẽ đồng bộ các snapshot lệnh sản phẩm cấu trúc; nếu lệnh nắm giữ ETH, thì nền tảng sẽ phân phối các coin được fork theo thông tin lệnh.

Sản phẩm vay thế chấp: Chức năng cho vay ETH sẽ bị tạm ngừng kể từ hôm nay và sẽ tiếp tục sau khi sự kiện fork hoàn tất. Người dùng nên hoàn trả khoản vay dùng ETH làm tài sản thế chấp trước 23:00 ngày 12/09/2022. Nếu người dùng quyết định không hoàn trả, vì việc hoàn trả và nạp tiền ký quỹ sẽ bị tạm dừng trong đợt fork, nên bổ sung tài sản thế chấp trước để tránh biến động quá mức về giá ETH, và cuối cùng dẫn đến bị thanh lý.

Nền tảng sẽ đồng bộ snapshot lệnh cho vay thế chấp; nền tảng sẽ phân phối các coin được fork theo thông tin lệnh.

Các sản phẩm đòn bẩy:

Leveraged Bear: Vui lòng hoàn tất khoản thanh toán trước 23:00 ngày 12/09/2022 (giờ Việt Nam). Người dùng sẽ không thể hoàn trả sau thời gian này và Matrixport sẽ tính phí tương đương với coin đã fork tương ứng lên trên số tiền vay của bạn (hoặc gắn số tiền tương đương của coin đã fork ra khỏi số tiền ký quỹ của bạn).

Leveraged Bull: Vui lòng hoàn tất khoản thanh toán trước 23:00 ngày 12/09/2022 (giờ Việt Nam). Nếu bạn không thể hoàn trả sau thời gian này, bạn nên dự trữ đủ số tiền ký quỹ để ngăn để ngăn việc Thanh lý / Offset do bất kỳ biến động giá ETH nghiêm trọng nào trong đợt fork. Hãy lưu ý rằng nếu bạn không hoàn trả trước thời gian này, số tiền ký quỹ đã stake của bạn sẽ không nhận được bất kỳ coin được fork nào.

Sản phẩm Staking: Nếu tài sản staking của bạn ở vị thế được khóa trước 23:00 ngày 12/09/2022 (giờ Việt Nam), việc nhận các coin được fork sẽ phụ thuộc vào cách giao thức staking xử lý với các hợp đồng liên quan đến sản phẩm ETH 2.0. Nếu bạn muốn nhận được coin được fork cho tài sản ETH Flexi Staking của mình, bạn nên hoàn trả khoản tiền gửi trở về ví của mình trước 23:00 ngày 12/09/2022 (giờ Việt Nam).

Matrixport sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tài sản của bạn luôn được bảo vệ và quản lý vì lợi ích tốt nhất của bạn.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Matrixport!

* Thời gian và các chi tiết khác của The Merge cuối cùng dựa trên thông tin do Ethereum Foundation công bố. Matrixport bảo lưu quyền thay đổi cách xử lý hard fork thông qua bất kỳ (các) thông báo nào khác. Theo Điều khoản và Điều kiện Nền tảng của chúng tôi, Matrixport không đại diện hoặc cam kết về việc liệu bất kỳ tài sản số nào được hoặc sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi Matrixport và các công ty thành viên. Vui lòng đảm bảo thực hiện các biện pháp rủi ro đầy đủ vì sự biến động giá có thể cao trong đợt hard fork, đặc biệt nếu nó gây tranh cãi.

Đội ngũ Matrixport

29/08/2022

Facebook: MatrixportVN
Telegram Chat: @matrixportvn 
Telegram ANN: @matrixportvietnam